Hva er rettsodontologi?

Rettsodontologi er en disiplin innen odontologien, beslektet med rettsmedisin. De fleste oppdrag har med identifisering å gjøre, men det er også tilfeller med tannskader og tannspor, samt aldersvurdering.
 
Moderne rettsodontologi i Norge startet med tannlege Ferdinand Strøm i Oslo i 1930-årene. Radikale endringer har ikke skjedd de siste 20 årene, men samarbeidet med andre land gjennom Interpol har økt, og Norge har vært representert i en arbeidsgruppe som har utarbeidet skjema og dataprogram for å lette identifisering, særlig etter store ulykker.
 
Fordelen ved å bruke tenner i identifiseringsarbeid er knyttet til tennenes bestandighet og individuelle trekk, og det viktige forhold at deres individualitet er dokumentert i tannlegens skrevne journaler, samt på røntgenbilder. Røntgendokumentasjon vil bli viktigere i fremtiden da yngre mennesker har mindre fyllinger enn før, slik at man i større grad må basere seg på røntgensammenligninger av tenner og kjever.

 
www.aktiweb.no
mangadexmangadex