Hva gjør en rettsodontolog?


En rettsodontolog undersøker tennene på døde mennesker både ved enkle likfunn og etter store ulykker, de fører funnene inn i en Post Mortem-journal og sammenligner disse med en Ante Mortem-journal, fremskaffet hos den omkomnes tannlege. Man opererer med tre typer konklusjoner: Identitet fastslått, sannsynlig eller mulig.

En rettsodontolog arbeider også med tannsporsaker (bittmerker), tannskader i forbindelsemed forbrytelser og aldersvurdering, oftest av unge asylsøkere. 

 
www.aktiweb.no
mangadexmangadex