Hvordan blir man rettsodontolog?


Det er ingen formell utdanning i rettsodontologi i Norge. Man anbefales å følge kurs i Norge og utlandet, studere faglitteratur og generelt vise interesse ved å kontakte politi og avdeling for patologi ved nærmeste sykehus.

Rettsodontologisk bistand til politiet er organisert gjennom Identifiseringsgruppen ved KRIPOS som består av kriminalteknikere, 5 rettsmedisinere og 5 rettsodontologer. Gruppen oppnevnes av Justisdepartementet for tre år av gangen, og medlemmene foreslås av Rettsmedisinsk Institutt, Det medisinske fakultet og Avdeling for patologi og rettsodontologi ved Det odontologiske fakultet i Oslo.
 
www.aktiweb.no
mangadexmangadex